Phone

(852) 2735-8101

Email

cs@avil.com.hk

Opening Hours

Mon-Fri 10:00 am – 5:00pm 火炭黃竹洋街9-13號仁興中心3樓303室

適逢今年30周年,始創人 Marcel Lavabre再度出新書,並且趕及中秋節前送抵香港。
喜歡香薰治療的朋友們,絕對不要錯過!
純真香薰Aroma Vera的Founder始創人Marcel Lavabre的舊有書籍,為英國國際香薰治療師聯合會(IFA) 的推薦之參考書籍之一。
https://ifaroma.org/application/files/9515/5462/4684/Aromatherapy_and_Dysmenorrhea_-_CT_CS.pdf?fbclid=IwAR0H5XQd6WQsCQy9t_Z0BCe65vaTOmbBBJ4gmKt8lprUxjMPto0cLfsbQV4
  

Recommended Articles

KUBET Kubet và Ku BetHiểu về nền tảng cá cược trực tuyến